Πρακτικές των Κοινών | έρευνα για τα αστικά κοινά στην Αθήνα 2015 (pdf)

Η έρευνα αυτή προέκυψε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία συζητήσεων και παρουσιάστηκε στο Commons Fest 2015, Μάιος 2015, Κτίριο Αρχαιολόγων, Αθήνα.

Γνωρίζουμε ότι η από κοινού διαχείριση πόρων αφορά τόσο την άυλη μορφή τους, όπως γνώση, πολιτισμός, ψηφιακή πληροφορία, γλώσσα όσο και την υλική, όπως το νερό, η ενέργεια, η τροφή.

• Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τον αστικό χώρο ως κοινό πόρο;
• Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την από κοινού διαχείριση του
• Πως μπορούμε να “δούμε” τον αστικό χώρο και την παραγωγή του ως ένα αστικό κοινό», ως έδαφος για την δημιουργία νέων μοντέλων δημοκρατικής- κοινωνικής αυτοθέσμισης;

Στα ερωτήματα αυτά προσπαθεί να απάντησει η έρευνα αυτή εξετάζοντας 3 περιπτώσεις/παραδείγματα αστικών χώρων που λειτουργούσαν ήδη στο φαντασιακό της πόλης, και σε κάποια από τα οποία είχαμε/ έχουμε προσωπική εμπλοκή ανταλλάσοντας τις διαπιστώσεις και κρίσεις μας.

Advertisement